|
Ladislav Angyal

Pokojné sviatky a všetko dobré do nového roku 2023

Detská liga

Pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a v zdraví Vám do nového roku 2023 praje Slovenský zväz malého futbalu.